شب سیصد و شصت و ششم بازی تعاملی‌ای میان مخاطبان و بازیگران است. سرنوشت روایت به انتخاب بازیگران و با ریختن تاس تغییر می‌کند و این همه در بستر کابوس‌های ما رخ می‌دهد. این اجرا این بار در میان باغ اجرا می‌شود. و هر شب به شکلی تازه در می‌آید.

نویسنده و کارگردان : علی اتحاد

  اجرا در فضای باز باغ فرهنگسرای نیاوران
  ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر (فقط شنبه‌ها)
 ساعت ۲۰:۰۰