Courses Archive

Courses

WHO IS IRAN?

WHO IS IRAN?

AN ONLINE COURSE FROM THE HEIRS OF SAFFRON AND SALT PROJECT
LECTURER: ALI ETTEHAD

Courses

خانه‌ی خیال

خانه‌ی خیال مجموعه‌ی نشست‌هایی‌ است که در آن به خوانش، بررسی و تحلیل متون ادبیات قدیم ایران می‌پردازیم. اولویت این نشست‌ها برخورداری از لذت متون فارسی‌ست. تحصیلات اولیه در مدارس اغلب سبب می‌شود دانش‌آموزان ایرانی به جای مواجهه با جذابیت‌های پنهان و آشکار متون فارسی، درگیر صنایع ادبی و نکات

Courses

مطالعات تطبیقی حکمت، هنر و فرهنگ ایران

دوره‌ی آموزشی «مطالعات تطبیقی حکمت، هنر و فرهنگ ایران» دوره‌ای ترمیک است که در آن به تحلیل فرهنگ، هنر و حکمت ایران به صورت همزمان پرداخته می‌شود. در این دوره‌ی آموزشی به تاریخ به عنوان نموداری سه بعدی و غیر خطی نگاه می‌شود.